hier Lets Wageningen, terug van weggeweest.

Content pagina 2


Zonnestenen, hoe en waarom?


In het engels betekent 'to Let' zoveel als 'laten gebeuren'. Met een eerlijke vegoeding kun je veel laten gebeuren.

Hoe precies een eerlijke vergoeding kan bestaan, zal hier duidelijk worden.


In 1972 werd voor het eerst de dekking van een westerse munt verwijderd. Sindsdien hebben velen geexpeirmenteerd met ongedekte (ook wel 'fiat') munten, de Lets ook. Maar na 20 jaar, zijn we nu van mening dat een gedekte munt wenselijk is, mits de dekking voor ons echte waarde heeft. Zo'n waarde blijft en behoudt zijn waarde zolang we die (samen) hoogachten. Omdat de munt voor ons dan aantrekkelijker is gaan we die meer gebruiken. Die munt heet voortaan Zonnesteen, het ruilmiddel binnen onze vereniging.

De invloed van de dekking werkt niet alleen positief op de acceptatie van de munt bij de gebruikers. Ook in de omgeving verandert er iets. De betreffende waarde wordt er beter van, want die financieren we  nu zelf. Daarmee eigenen we ons die waarde toe. In een inflatie-economie genereren zulke vaste waarden (zoals huizen) inkomsten. En dus  vallen die inkomsten ons nu toe.


Onze keuze is gevallen op lokaal opgewekte zonne-energie, met wind of zonnepaneel. Een van de overwegingen was, dat we daar zelf eigenaar van willen zijn, Een andere dat investeerders niet aan ons lokale huishouden hoeven te verdienen. In Wageningen zijn er een aantal zonnepaneel-initiatieven waar particulieren kunnen meedoen.


Onze nieuwe munt (immers een vaste waarde in een inflatie-economie) genereert inkomsten. Er zijn nog andere voordelen. Samen staan we positief. Bij meer handel staan we samen meer positief. We kunnen nu ook leden die moeten vertrekken door een verhuizing hun Stenen terugkopen en we hoeven geen contributie meer te innen, want er zijn al inkomsten uit de genoemde bron.